Ndihma për fjalëkalim

Ju lutem vendosni një e-mail adresë dhe dorëzo formularin.
ILIAS do t'ju dërgoj një e-mail në atë adresë. E-mail përmban të gjitha emrat identifikues që kanë regjistruar këtë e-mail adresë. Nëse nuk merrni ndonjë e-mail nga ky shërbim ju lutem kontaktoni administratorin e kursit tuaj ose ips@hs-bremerhaven.de.

* Fusha obligative